Nye nettsider for Ferdighetssenteret

Etter en (litt for lang) tid med de gamle nettsidene har vi endelig flyttet over på en ny plattform. Vi håper dere som bruker nettsidene våre finner greit frem og at sidene fortsatt er nyttige. Vi kommer til å forbedre nettsidene underveis, og forhåpentligvis blir det tid og penger til å få inn like mye fagstoff som det var på de gamle nettsidene. 

Den viktigste nyheten her er EKG-treningen. Dette er en database med EKGer som har beskrivelse, og man kan øve seg på for å bli flinkere til å tolke EKG. Databasen er i stadig utvikling, og det vil komme flere EKG de kommende månedene. Det vil også åpnes for at man kan kjøre mer rigide tester på seg selv, og etter hvert vil det kunne bli en obligatorisk e-læringstest for studentene ved UiB.