Fsenter EKG-kjappis

Mann innlagt dagen før med iskemisuspekte brystsmerter. Normale troponiner. Upåfallende EKG ved innkomst. Arbeids-EKG 12 timer etter innkomst er normal. 2 timer etter dette får han brystsmerter. Dette EKGet blir da tatt.
EKG-tolkning
Er det uregelmessigheter i rytmen
Er PQ-tiden (PR-intervallet) for langt eller for kort?
Er aksen utenfor normalområdet?
Er det patologiske funn i QRS-kompleksene?
Ser du patologiske Q-bølger?
Er det tegn til ventrikulær hypertrofi?
Er QTc-tiden unormal?
Ser du signifikant ST-elevasjon i noen avledninger?
Ser du signifikant ST-depresjon i noen avledninger?
Ser du noen høye eller spisse T-bølger?
Er det patologisk inverterte T-bølger?
Er det ekstrasystoler tilstede?
Velg en eller flere diagnoser for dette EKGet