EKG-øvelse

Hjertebank og lett dyspne i to timer. Innlegges med ambulanse, og dette EKGet tas i akuttmottaket.

Beskrivelse:

P-bølger med en frekvens på litt over 300. QRS-frekvens på rett over 80, men det er variabel overledning og avstand fra P til QRS. Invertert T i III, ellers ingen klar patologi. Atrieflutter med variabel overledning. Her kan det være vanskelig å skille mellom flimmer og flutter på grunn av uregelmessigheten, men man kan kjenne igjen regelmessige P-bølger som samsvarer i flere avledninger. Når QRS-kompleksene da ikke er regelmessige har vi variabel overledning.

Diagnose: Atrieflutter