EKG-øvelse

73 år gammel mann med klemmende, retrosternale brystsmerter som har kommet og gått siste 24 t møter på legevakten. Kjent hypertensjon og hyperkolesterolemi. Ikke kjent karsykdom.

Beskrivelse:

Sterk mistanke om akutt koronarsyndrom grunnet ST-elevasjon >1mm i V1 og T-inversjoner i fremreveggsavledningene. Ikke signifikant ST-elevasjon V2 og V3 som må være > 2mm.