EKG-øvelse

Beskrivelse:

Sinusrytme, normofrekvent. Ingen Q-bølger. Ikke signifikant ST-elevasjon i V2, men descenderende ST-depresjon i V4 og V5. Ikke signifikant ST-depresjon i V6. I tillegg er det en repolarisasjonsforstyrrelse i T-bølgene, som kan se ut som U-bølge i noen avledninger. Man kan få inntrykk av hypertrofi, men han oppfyller ikke Sokolov-kriteriene ((S i V2/V1 + R i V5/V6) > 35mm) eller Cornellprodukt ((RaVL + SV3) x (QRS-varighet i ms) > 2500).

Diagnose: Hypocalsemi