EKG-øvelse

Beskrivelse:

Her er det sinusrytme med normal frekvens. Slag nummer 3, 4 og 6 er SVES. Det er lang QT-tid og venstre fremre hemiblokk. Årsaken er ofte behandling med amiodarone (et klasse III antiarytmikum) på grunn av en atrieflimmer som ble konvertert med amiodarone. Dette er potensielt utrygt, da han kan få R på T, hvor R-bølgen i et SVES treffer T-bølgen, og utløser en ventrikkeltakykardi. T-inversjonene i III, V2 og V3 er tvilstilfeller ettersom QRS-kompleksene også er negative, og det ikke er snakk om en pasient med brystsmerter.

Diagnose: Normal, Ekstrasystoler, Venstre anterior hemiblokk