EKG-øvelse

En pasient liggende på intensiv med hjertesvikt og ødemer. Han får høye doser diuretika, og EKGet ser slik ut.

Beskrivelse:

Sinus bradykardi. Normal PQ-tid. Aksen er lett venstreforskjøvet. Det er en høyre grenblokk, som vi ser på grunn av forlenget QRS-varighet, RSR' i V1 og V2. T-inversjon i V1 er et normalfunn. U-bølgen etter T-bølgen skyldes hypokalemi.

Diagnose: Hypokalemi, Høyre grenblokk