EKG-øvelse

Beskrivelse:

Uspesifikt EKG. Man ser grenseforlenget QRS-kompleks (120ms) og ve. akseforskyvning. DD: Uspesifikk intraventrikulær ledningsforstyrrelse. Venstre anterior hemiblokk.

Diagnose: Venstre anterior hemiblokk