EKG-øvelse

Beskrivelse:

Sen R-progresjon i V3 kan være forenlig med patologi, men det er ingen andre iskemisuspekte funn her. T-inversjon i V1 er fysiologisk, og ikke forbundet med patologi. Vi regner derfor EKG-et som normalt.

Diagnose: Normal